Info/Contact Tennisclub Volkel

 

Hartelijk welkom bij Tennisclub Volkel.

 

Tennisclub Volkel is een betrekkelijk kleine vereniging, opgericht op 6 december 1977.

Naast sportieve prestaties op 5 kunstgrasbanen koestert Tennisclub Volkel de, in de verre omtrek, vermaarde gezelligheid in haar paviljoen.

In deze informatiepagina stellen een aantal commissies van Tennisclub Volkel zich aan u voor.

De commissieleden doen hun uiterste best om aan uw tenniswensen tegemoet te komen.

Wilt u alleen recreatief een balletje slaan, of bent u meer prestatiegericht en wilt u daarom deelnemen aan de districtscompetitie?

U bepaalt zelf op welk niveau u wilt spelen. Bent u beginner of wilt u uw spelniveau verbeteren?

Een vakkundige trainer staat voor u klaar.

Bij de trainingen proberen we zoveel mogelijk de groepen op sterkte in te delen.

Er zal in de toekomst ook zeker een beroep op u worden gedaan door de paviljoencommissie, om één- of tweemaal per jaar

een bardienst te draaien. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt u nog nader uitgelegd.

Overigens is dit wel de meest geschikte manier om nader kennis te maken met andere leden van de tennisclub.

Tot slot wens ik u vele sportieve uren op de banen en hele gezellige uurtjes in ons paviljoen toe.

U zult merken: Tennisclub Volkel is zeker niet de grootste tennisclub, maar wel de gezelligste!

 

Klik hier voor het infoboekje 2016 voor nieuwe leden

 

Bestuur Tennisclub Volkel


 

CONTACTGEGEVENS:

 

Paviljoen Tennisclub Volkel

Eeuwsels 10A

5408 AJ Volkel

Tel: 0413-273515

 

Algemene correspondentie:

Postbus 75

5408 ZH Volkel

 

E-mail webmaster: webmaster@tcvolkel.nl

 

Ledenadministratie:

Irma van der Heijden

Graveur 24

5406 BP Uden

Tel: 0413-267219

E-mail: ledenadministratie@tcvolkel.nl

Contributie betalingen op bank rek.nr.: Rabobank NL 30 RABO 015.49.07.545

 

Senioren Contributie 2018 (seizoen loopt van 01-01 t/m 31-12):

Senioren                                    € 130,- (exclusief training)

Senioren (training)                      € 12,- per persoon per les bij groep van 4 personen (per cyclus inschrijven mogelijk).

 

Junioren Contributie 2017-2018 (seizoen loopt van 01-08 t/m 31-07):

Junioren                                     € 130,- (exclusief training)

Junioren                                     € 210,- (incl. 34 trainingen, 1x per week training (2x17) in voor- en najaar)

 


In het jaar dat je 18 jaar wordt, stap je op 1 augustus over van de jeugd naar de senioren.

Voor de contributie ben je ook tot 1 augustus jeugdlid en vanaf 1 augustus senior lid.

De jeugdcontributie incl. 34 trainingen bedraagt 210 euro en is dan volledig betaald tot 1 augustus.

Vanaf 1 augustus betaal je senior contributie, voor dat jaar 5 maanden, dat is 5/12 x 130 = 55 euro.

De eventuele training betaal je vanaf 1 augustus zelf, zoals geldt voor de senioren training.

Vanaf 1 januari het jaar daarop betaal je de senioren contributie.    
 

 

Entreegeld (eenmalig)                 Senioren  € 12,50

                                                 Junioren   €  4,50 

KNLTB Peildata 2019:

Junior                                        geboren vanaf 01-01-2002

Senior                                        geboren t/m   31-12-2001

Senior 35+                                 geboren t/m   31-12-1984

Senior 50+                                 geboren t/m   31-12-1969

 

Algemeen bankrekening nr. : Rabobank NL 09 RABO 015.49.06.662 t.n.v. Penningmeester Tennisclub Volkel

 

Contactgegevens Trainers:

Dorien van der Baan

dorienvdbaan@hotmail.com

0613256347

 

 


 

ORGANISATIE TENNISCLUB VOLKEL

 

Bestuur (secretariaat@tcvolkel.nl)

Vanzelfsprekend heeft Tennisclub Volkel een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Zij worden daarnaast in hun bestuurlijke taken bijgestaan door de voorzitters van onderstaande commissies:


Recreatie Commissie (recreatie@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor de organisatie van alle recreatieve interne toernooien.


Paviljoen Commissie (pavil@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor alle zaken die met het paviljoen te maken hebben.


Open Toernooi Commissie (otc@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor de organisatie van de twee open toernooien.


Jeugd Commissie (jeugd@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor alle jeugdzaken.


Technische Commissie (techniek@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor alle technische zaken, met inbegrip van deelname aan competitie, organisatie van clubkampioenschappen en trainingen.


 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal commissies binnen onze tennisclub, deze maken echter geen deel uit van het bestuur:

 

Senioren 55+ Commissie (vutters@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor de organisatie van het vutters toernooi en het open 55+ veteranen toernooi.


Park Commissie (park@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen.


P.R. Commissie (prcommissie@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor de PR, sponsoring en adverteerders.


Webmaster/Redactie Commissie (webmaster@tcvolkel.nl; redactie@tcvolkel.nl):

Verantwoordelijk voor de website en de redactie/uitgave van de nieuwsbrief


 

 

ENKELE HUISREGELS

Zonder reglementen kan geen enkele vereniging bestaan.

Wij informeren u daarom over een aantal bepalingen, die wij voor een prettige gang van zaken van belang achten.

Voor het volledige huishoudelijk reglement klik hier.

 

Privacy verklaring

TC Volkel heeft een privacy verklaring opgesteld.

Voor de volledige privacy verklaring klik hier.

 

CONTRIBUTIE

De contributie int de vereniging via een automatische overschrijving.

Het bedrag wordt in één termijn (in de maand januari) geïnd.

Het lidmaatschap geldt voor een jaar (senioren van 1 januari t/m 31 december, junioren van 1 augustus t/m 31 juli),

en wordt automatisch tot wederopzegging verlengd.

Als lid van de vereniging ontvangt u bij het voldoen van uw contributie een KNLTB ledenpas.

U dient hiervoor een recente pasfoto bij de ledenadministratie in te leveren.

Met deze ledenpas hebt u het recht om gebruik te maken van de tennisbanen van Tennisclub Volkel.

 

BAANREGLEMENT

Om alle leden van de vereniging (of introducés) in de gelegenheid te stellen op een door henzelf gekozen tijdstip van de banen gebruik

te kunnen laten maken, is het baanreglement ingesteld.

In grote lijnen komt het hierop neer:

Op het afhangbord in het tennispark kunt u door middel van het plaatsen van uw ledenpas (of introductielabel) een vrije baan voor

maximaal één uur reserveren. U plaatst daartoe uw ledenpas in het eerstvolgend vrije tijdvak van één van de banen.

Dit betekent wel dat iedereen, die van deze baan gebruik maakt, zijn pasje in het betreffende vakje moet plaatsen.

Pas nadat u een uur gespeeld heeft, kunt u weer voor een volgende periode reserveren.

Voor het volledige baanreglement klik hier.

 

INTRODUCTIEREGELING

Het introduceren van niet-leden is mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:

•  Per dag worden in principe niet meer dan 4 introducés toegelaten

•  Na betaling van de vastgestelde vergoeding aan de bar (senioren € 6,- per dag / junioren € 3,50 per dag)

   ontvangt men een introductielabel. Dit introductielabel dient men in het betreffende vakje op het afhangbord te plaatsen.

•  Per betalend lid is slechts één introducé toegestaan.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie (TC) verzorgt onder andere de inschrijvingen en indelingen voor de competities, trainingen, organisatie

clubkampioenschappen voor senioren, scheidsrechtercursussen en verder alles wat technisch gezien met tennis te maken heeft.

 

Competitie:

Tennisclub Volkel neemt elk jaar deel aan de districtscompetitie van Brabant Oost en aan de landelijke KNLTB-competitie.

De competitieleid(st)er regelt het hele gebeuren voor Tennisclub Volkel, zoals het samenstellen van de teams, het versturen van de

uitnodigingen naar de bezoekende verenigingen, contacten met de KNLTB etc.

De competitieleid(st)er is ook verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de wedstrijddagen.

 

Trainingen:

Een groot aantal leden neemt deel aan de trainingen, die door een trainer in dienst bij Tennisclub Volkel, worden gegeven.

Men kan training krijgen gebaseerd op tactiek voor met name competitiespelers en gebaseerd op techniek voor zowel beginners als

gevorderden. De groepen worden zoveel mogelijk in overleg met de trainer op speelsterkte ingedeeld.

Kosten: € 12,- per persoon per les bij groep van 4 personen.

 

Clubkampioenschappen:

De clubkampioenschappen vormen telkens weer het hoogtepunt van het jaar. Heel gezellig en zeker de moeite waard om aan deel te

nemen.  Met name de feestavond op de eerste donderdag vormt een ideale gelegenheid om van de echte Volkelse gezelligheid te

genieten en kennis te maken met de andere leden van de club.

Inschrijving voor de clubkampioenschappen staat open voor alle leden in de navolgende categorieën:

We gaan dit jaar op sterkte spelen, met een poule voor categorie 5/6 spelers, een poule voor categorie 7 spelers en een poule voor

categorie 8/9 spelers. In zowel de enkelspelen, dubbelspelen en gemengd dubbelspelen.

Een ieder speelt zeker 2 poulewedstrijden en na de poulewedstrijden gaan we verder op sheets.

 

Verder is de TC een vraagbaak voor alle technische aspecten van het tennis zoals bijvoorbeeld KNLTB-reglementen, -spelregels,

scheidsrechtercursussen, schoeisel, ballen en kleding.

 

JEUGD COMMISSIE

De jeugdcommissie van Tennisclub Volkel organiseert elk jaar een groot aantal evenementen voor de jeugd:

•  Medio januari wordt er een indoor-zondag georganiseerd.

•  Begin maart start het buitenseizoen met de interne competitie.

Er wordt op 4 vrijdagmiddagen gespeeld. Jeugdleden van de club spelen dan tegen elkaar.

Ze worden ingedeeld naar speelsterkte en aan het einde van de cyclus worden er prijzen uitgereikt.

•  Medio juni worden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden, met op de laatste speeldag (zondag) de finales.

Je kunt je opgeven voor enkel/dubbel/mix spelen. Je kunt aan één onderdeel meedoen, maar ook aan twee of zelfs aan alle drie.

De winnaars mogen zich een jaar lang clubkampioen noemen.

•  De jeugd kan ook, bij voldoende animo, deelnemen aan de KNLTB-voorjaarscompetitie. Iedereen kan zich hiervoor opgeven.

In overleg met de trainer wordt gekeken of jij er klaar voor bent en worden vervolgens teams samengesteld.

•  In september organiseren we meestal een campingweekend met barbecue. Er worden dan dubbels gespeeld bijv. ouder/kind.

•  Verder vindt er meestal ook nog een uitwisseling plaats met een andere club. De speeldata zijn vooraf niet bekend.

•  Door het jaar heen worden er ook nog vaak wat evenementen georganiseerd. Dat kan variëren van bijv. half/wat toernooi,

moederdagtoernooi, oliebollentoernooi of husselen.

Bij elk toernooi wordt er gezorgd voor iets extra's gezamenlijk frietjes eten, ranja drinken (altijd gratis), een loterij, diverse kleine

prijzen, etc.

Ieder jeugdlid kan ook deelnemen aan de tennislessen. Voor verdere info klik hier

Zie boven voor de contributie voor een jeugdlid per jaar. Je bent een heel jaar jeugdlid en de tennislessen zijn ook per jaar.

Het seizoen loopt van augustus t/m juli. Je mag dan ook een heel jaar vrij gaan tennissen.

Wil je graag een paar lessen meedraaien om te kijken of je het leuk vindt, dan kan dit, mits de trainer een plekje vrij heeft in een

groepje waarin je zou passen. Een tennisracket kun je in het begin ook altijd bij ons lenen.

Al met al organiseert de jeugdcommissie allerlei leuke dingen, die het zeker de moeite waard maken om je als jeugdlid bij Tennisclub

Volkel aan te melden.

 

PAVILJOEN COMMISSIE

Ieder lid van de Paviljoen Commissie (PC) heeft een eigen taak om de diverse barwerkzaamheden in goede banen te leiden zoals

bijvoorbeeld bestellingen doen, bevoorrading, weekdiensten verzorgen, indeling bardiensten maken etc.

Tennisclub Volkel heeft een prachtig en gezellig paviljoen. Dit kunnen we alleen maar zo houden met de medewerking van alle leden.

Laat daarom geen verstek gaan als de PC u indeelt voor het draaien van een bardienst. Alle nieuwe leden worden bij hun eerste

bardienst wegwijs gemaakt door een lid van de PC.

De indeling van de bardienst vindt u in het clubblad en op de website. Ook krijgt u nog een telefonische herinnering wanneer u de

bardienst moet draaien. Als u een tijdstip heeft dat u zeker niet ingedeeld kunt worden (i.v.m. cursus of werk) geef dit dan tijdig door

aan de PC. Mocht u ingedeeld zijn, maar helaas toch verhinderd, zorgt u dan zelf voor een vervang(st)er. Geef de naam van deze

persoon dan ook even door aan de weekdienst. De weekdienst staat altijd vermeld in het clubblad.

De sleutels worden door de weekdienst op werkdagen om 18.45 uur naar het paviljoen gebracht. De bardienst eindigt uiterlijk om

23.15uur.

De werkzaamheden spreken voor zich. Bij de diverse apparaten zijn duidelijke gebruiksaanwijzingen opgehangen.

 

RECREATIE COMMISSIE

De recreatiecommissie organiseert binnen de tennisclub alle interne competities en gelegenheidstoernooien.

Het is een actieve commissie die vrijwel het hele jaar bezig is met het organiseren van activiteiten.

Zo is er in het winterseizoen de druk bezette wintercompetitie. Dit betekent dat er de in de laatste 9 weekenden van het jaar en de

eerste 9 weekenden van het jaar wedstrijden worden georganiseerd. Op de donderdag (voorjaar) of vrijdag (najaar) spelen we HE, DE

en GD van 19.00u tot 23.00u.

Iedereen kan overal aan meedoen, zelfs met weinig of geen tenniservaring. Op de altijd gezellige wedstrijddagen speel je alleen of met

een vaste partner en doe je veel sociale contacten op. Op de zondagmorgen van 09.00u tot 13.00u worden de HD en de DD partijen van

de wintercompetitie gespeeld.

In april van het jaar beginnen we met het Texaco Team Tennis. Hieraan doen zo'n 200 leden mee.

Deze wedstrijden speel je met een team. Vaak gaat het om 9 wedstrijden voor en 9 wedstrijden na de zomervakantie (afhankelijk van

het aantal inschrijvingen). In het voorjaar maak je de samenstelling van je team bekend en hiermee speel je het hele jaar je

wedstrijden. Er zijn speelavonden van DD, HD en GD. De teams worden in diverse poules ingedeeld. Momenteel hebben we 6 poules en

29 teams. Aan het einde van het seizoen worden de poulewinnaars op de laatste wedstrijddag (tevens feestavond is) bekend gemaakt.

Per poule promoveert en degradeert een team.

In de vakantieperiode wordt het vakantietennis georganiseerd. Deelname is geheel vrijwillig. Bij aankomst lever je je ledenpas in, deze

worden gehusseld en je speelt vervolgens een GD, HD, DD of eventueel een enkelspel. Je bepaalt zelf hoeveel partijen je op zo'n avond

wilt tennissen. Deze avonden beginnen telkens om 19.00u en de wedstrijden duren 45 minuten.

Tijdens een EK, WK of andere gelegenheid organiseren we altijd nog een of ander gelegenheidstoernooitje.

De interne toernooien en competities worden altijd met medewerking van de paviljoencommissie georganiseerd. Mede door deze goede

samenwerking zijn deze activiteiten erg populair bij onze leden en voor ons als recreatiecommissie een duidelijke stimulans om op de

ingeslagen weg door te gaan.

Wij wensen je een zeer gezellige en sportieve tennisperiode toe bij Tennisclub Volkel.

 

OPEN TOERNOOI COMMISSIE

De Open Toernooi Commissie (OTC) organiseert twee maal per jaar een open toernooi, namelijk het Intersport Open Toernooi

(25+ en 45+ HD en DD) in maart en vervolgens het Hapek Open Toernooi (HD, DD en GD 25+ en 45+) in september.

De 25+ en 45+ toernooien betekenen dat men, om aan het toernooi te kunnen deelnemen, in het jaar van het toernooi deze leeftijd

moet hebben bereikt.

Wat is nu een open toernooi? Dit is een wedstijdtoernooi dat onder auspiciën van de KNLTB wordt georganiseerd. In principe kunnen alle

KNLTB-leden van zowel binnen als buiten onze vereniging hieraan deelnemen, mits ze in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas.

Het eerste doel van een open toernooi is het sportieve karakter. Het is een ideale gelegenheid om je tennisniveau te meten met

tegenstanders van andere verenigingen. Bovendien kan men via het DSS systeem opklimmen naar een hogere speelsterkte.

Extra inkomsten voor de vereniging zijn een tweede doel bij het organiseren van opentoernooien. De via de baromzet verkregen

inkomsten betekenen een belangrijke en niet weg te cijferen aanvulling voor onze verenigingskas.

Naast bovengenoemde doelen stelt onze vereniging er belang in om zich via een goed georganiseerd open toernooi positief naar buiten

toe te presenteren. Het open toernooi is dus het visitekaartje van Tennisclub Volkel en een goede manier om onze vereniging te promoten.

Hoewel een open toernooi in principe op vier banen gepland wordt, komt het vaak voor dat door een overvolle bezetting van het

toernooi, de weersomstandigheden en/of langdurige partijen de vijfde baan gebruikt moet worden.

Dit heeft tot gevolg dat tijdens open toernooien maar weinig ruimte overblijft voor recreatief tennis. Als men tijdens een open toernooi

toch recreatief wil tennissen is het raadzaam om eerst even contact op te nemen met de toernooicommissie in het paviljoen. Dit om

eventuele teleurstellingen te voorkomen.

 

Ieder verenigingslid heeft rechten, maar zeker ook een aantal plichten. Zonder nu te willen vervallen in allerlei gebods- en

verbodsbepalingen willen wij toch uw aandacht vragen voor de volgende zaken:

U wordt vriendelijk verzocht om:

•  Zo actief mogelijk mee te doen aan het verenigingsleven

•  Niet te snel “nee” te zeggen als een beroep op u wordt gedaan;

•  U niet te onttrekken aan de bardiensten;

•  Op de tennisbanen gepaste tenniskleding te dragen;

•  De banen alleen met geschikte tennisschoenen te betreden;

•  Uw contributie op tijd te betalen;

•  Te voorkomen dat kleine kinderen op de banen lopen;

•  U te houden aan het baanreglement;

•  Honden aan de lijn te houden, of nog beter, thuis te laten;

•  Eventuele schade direct aan de parkcommissie te melden.

 

TEN SLOTTE

Wij hopen dat deze introductiepagina voldoende informatie bevat over Tennisclub Volkel.

Heeft u na het lezen toch nog vragen, schroom u dan zeker niet om een van de bestuurs- of commissieleden om nadere uitleg te vragen.