Wijziging bardienst organisatie en uitvoering

 

Beste Senior Tennisleden,

 

Ingaande 1 februari 2017 staan er een aantal belangrijke veranderingen op het programma en deze willen we graag met jullie delen.

De veranderingen hebben betrekking op het organiseren en uitvoeren van de bardiensten.

Het bestuur blijft principieel voorstander van de invulling van de bardiensten zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Echter de afgelopen jaren is gebleken dat er binnen onze club een aantal veranderingen wenselijk zijn omdat er niet altijd een bardienst

aanwezig was of omdat er andere mensen ingezet werden. Daarom willen we dan ook in dit proefjaar enkele wijzigingen doorvoeren. 

 

Afkoop bardienst

Als eerste wordt het mogelijk voor leden om de bardienst per jaar af te kunnen kopen.

Er is namelijk een kleine groep leden die hiervoor geen tijd en/of energie heeft.

De afkoop van de bardienst zal €100,00 per jaar bedragen en innen we via een automatische incasso aan het begin van het jaar.

De leden die hier gebruik van willen maken, kunnen dit per mail kenbaar maken aan secretariaat@tcvolkel.nl.

Deze bardiensten worden opgevangen door een pool met leden. Zij worden onder meer ingezet bij vervanging en bij extra bardiensten.

Zij ontvangen hiervoor een passende vergoeding. We gaan ervan uit dat deze regeling voor leden die de reguliere bardienst draaien

geen invloed zal hebben.

Mocht het voorkomen dat er tijdens de openingstijden van het paviljoen straks toch iemand zijn bardienst is vergeten, dan zal hij de

maand erop opnieuw worden ingepland en krijgt hij een nieuwe kans.

De paviljoencommissie zal proberen om dan een vervanger te vinden. Mocht dit niet lukken, dan sluit het paviljoen.

Als diegene de volgende keer weer niet aanwezig is dan heeft hij alsnog de keuze om te kiezen voor de afkoopregeling of anders kan

het lidmaatschap (door het dagelijks bestuur) van de club worden beëindigd.

 

In alle andere gevallen dat je de bardienst niet zelf kan invullen, ben je zelf verplicht de bardienst te ruilen met een ander lid en dit

door te geven aan de bardienstplanner. Zij bepalen of deze vervanger bevoegd is voor deze overname.

Het is ook toegestaan om de bardienst over te nemen door een van je eigen gezinsleden die natuurkijk ook lid is van TC Volkel.

 

Plannen bardienst

Als tweede starten we met de verandering in het plannen van de bardiensten.

Het komende jaar gaan we hier namelijk op een andere manier invulling aan geven.

Nu is het gebruikelijk dat de paviljoencommissie een maandplanning maakt en deze per mail naar onze leden verzonden wordt.

Vervolgens wordt gevraagd om deze planning te bevestigen per mail. Vaak wordt het bevestigen vergeten en zijn de leden van

de paviljoen commissie wekelijks een uur of drie bezig met nabellen, mailen of appen van deze leden.

Zoals ieder zal begrijpen is dit een zeer vervelende en tijdrovende klus.

 

Om het gemakkelijker te maken gaan we via een nieuwe Club app de bardienstplanning regelen. Iedereen ontvangt in de loop van

dit jaar de mogelijkheid om in te loggen op deze app en men kan dan binnen een vastgestelde termijn zelf zijn bardienst plannen.

Wilt u graag op een drukke avond bardienst draaien en lekker actief bezig zijn, dan kunt u het beste een feestavond of een toernooi-avond kiezen.

Heeft u liever een bardienst die rustig verloopt dan kunt u zichzelf inplannen voor bijv. een maandagavond.

 

De paviljoencommissie zal diegenen die zichzelf niet ingepland hebben alsnog inplannen. Na het rondsturen van de planning zullen zij niet meer

gaan nabellen, mailen of appen, maar is het ieders eigen verantwoordelijkheid om op de afgesproken of aangegeven datum aanwezig te zijn.

Als de club app gereed is, zullen we deze gaan presenteren en uitleggen.

Tot die tijd zal de paviljoencommissie nog blijven plannen op de manier die iedereen nu gewend is.

 

Tot slot, wij hopen dat vrijwel alle leden gewoon hun bardienst draaien en de verantwoordelijkheid nemen als lid van onze tennisclub,

zodat het paviljoen tijdens alle activiteiten open kan blijven. Voor de leden die dit niet willen/kunnen, bieden we nu een keuzemogelijkheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

Paviljoencommissie en Bestuur