Uitnodiging Algemene leden vergadering

 

Algemene Ledenvergadering

 

Maandag 18  maart 2019

 

 

Op 18 maart a.s. wordt de algemene ledenvergadering van TC Volkel gehouden.

Deze vergadering is in het paviljoen,

aanvang 20.00 uur.

 

   ************************************************

Voorzitter: Mark van Lier  is aftredend en   niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt Peter Zwaans voor als kandidaat voor deze functie

***********************************************

Secretaris: Myrjam van den Berg is aftredend en herkiesbaar

************************************************

  De voorzitter van de Paviljoencommissie: Martijn de Groot

  Is aftredend en  herkiesbaar

  *************************************************

Leden die zichzelf kandidaat willen stellen voor een  functie, kunnen dit doen door een schriftelijke aanmelding in te dienen bij het secretariaat. Dit kan tot maandag 11 maart 2019.

********************************************

Het bestuur hoopt op een grote opkomst!

Het is voor leden de gelegenheid om ideeën in te brengen, op- en/of aanmerkingen te hebben en daarover met het bestuur te overleggen.

 

Met vriendelijke groet en tot 18 maart a.s.!

 

 

Namens het bestuur TC Volkel

 

Secretaris, Myrjam van den Berg