stopzetten digitaal afhangen baan 5

Beste leden,

 

In 2018 is de pilot om digitaal  baan 5 af te hangen via de club app op gestart.  

Er hebben verschillende leden van de mogelijkheid gebruik  gemaakt, die dit als prettig ervaren hebben.  Echter het digitaal afhangen is niet zonder problemen verlopen.

Er blijven zich technische problemen voordoen, waardoor digitaal afhangen niet altijd mogelijk is.

Bij het digitaal afhangen wordt er niet altijd aansluitend afgehangen, waardoor baan 5 voor een korte periode tussen het afhangen niet bezet wordt. Dit wordt als niet prettig ervaren door leden die op de tennisclub aanwezig zijn en een baan willen afhangen.

Dit heeft ons als bestuur er toe doen besluiten de pilot digitaal afhangen per 26 mei te stoppen.

Vanaf deze datum is het dus niet meer mogelijk digitaal af te hangen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tennisclub Volkel